328. تو...

آدم هایی هستند؛
که لبشان برای تعریف از کسی گشوده نمی شود...

اگر هم بشود؛ کم ست...
بلکه از سر اجبار!


حالا تو ببین؛
تو چکاره ای و چه کرده ای... که زبان می گشایند برای مدح تو!!!

 

بهراد!
تو پاداش کدام کار منی؟!


و منی که پُر شده ام از تو...

/ 0 نظر / 56 بازدید