329. نازک من...

دلت را چکار کنم مادر؟!

دلت که مثل گلبرگ گل های بهاری نرم و لطیف ست...
نرم و لطیف و صورتی!


آنقدر نازک ست که به حتی بوسه ای، دوستت دارمی... می شکند!
بغض می کنی و سرازیر می شوند...

 

قوی تر باش مادر!
این نارنج بودنت... همه جا به کار نمی آید.

گاهی؛
روزهایی؛
وقت هایی؛
باید سخت تر باشی پســـــر...

/ 0 نظر / 70 بازدید